מדריך לקורא

גלוגל מטה לצפיה במסכים והסבר על אופן השימוש

בתחתית המסך נמצאים הקישורים הראשיים - לספריתך במכשיר, ספריתך בענן וקטלוגים.
במסך ספריתך במכשיר יופיע ספרים שתוריד לקריאה מספריתך בענן.

בקישור לספריתך בענן - תוכל לצפות ולהוריד את הספרים שלך לקריאה על המכשיר.

בכל עמוד בספר - ניתן להקליק על דף הספר בכדי לפתוח תפריט עליון לשינוי הגדרות קריאה וגישה לתוכן עניינים.
לחיצה ארוכה על טקסט - תאפשר סימון והדגשה, חיפוש ותרגום.

במסכי הגדרות הספר ניתן לשנות גודל טקסט, פונטים, צבע רקע לדף והגדרת כיוון העברת הדפים

קישור לקטלוגים - יציג את קטלוגי ההוצאות לאור וספריות השאלה להן אתה מנוי