לאחר שמירה על חלוקה נבונה ומסודרת של האלמנטים השונים בעמוד, אנו עוברים לשלב העיצוב, כאשר גם בשלב זה נרצה לשמור על מינימום נדרש וקוד נקי ופשוט.

אפשרויות העיצוב הבסיסיות של תגיות האלמנטים שלנו הן:
1. הגדרות עיצוב INLINE  – בהן הגדרות העיצוב נכתבות בשדה STYLE של התגית עצמה
2. הגדרות CSS במחלקות – בהן הגדרות העיצוב נכתבות בקובץ CSS חיצוני ומקושרות על ידי שדה ה CLASS של התגית.
לרוב נבחר באופציה השנייה, בכדי לשמור על עיצוב זהה לפסקאות וטקסט זהה.
בספר טקסטואלי רגיל – רוב מקטעי הטקסט יעוצבו באופן זהה, ולכן על ידי מספר מועט של מחלקות – נוכל לעצב את רוב הספר. טכניקה שתייצר קוד נקי ופשוט. CLASS אחד לכותרת, CLASS אחד לטקסט הראשי של הפרק ואולי עוד כמה בודדים אם ישנם הזחות, ציטוטים או עיצובים מיוחדים הדורשים זאת.
כמובן שלא נשתמש באופציה הראשונה לעיצוב כל הספר – דבר היוביל לשכפול קוד העיצוב עבור כל פסקה בנפרד, יכביד על האפליקציה ואף יקשה על תיקון או שדרוג עתידי.

אך ישנה תגיד אחת, מיוחדת, שאליה צריך וכדאי לשים לב באופן מיוחד. תגית ה- BODY.
תגית זו עוטפת את טקסט הפרק כולו, את כל שאר התגיות הויזואליות בפרק, ולכן חשיבותה.
בשל העובדה שתגית זו היא שורש שאר התגיות, רוב אפליקציות הקריאה משתמשות באופן מושכל בתגית זו בכדי לשנות הגדרות עיצוב לפרק ולספר כולו – על פי בחירת הקורא עצמו. וכאן יכולה להתעורר בעיה…

מכיוון שאפליקציית הקריאה משפיעה ישירות על התגית הראשית, תגית ה-BODY, בכדי להחיל את הגדרות העיצוב של המשתמש – דווקא כאן, בתגית זו, מומלץ לא להשתמש בשיטת המחלקות ולמעשה להמנע לחלוטין מכל אלמנט עיצובי שיכול להתנגש עם הגדרות המשתמש והאפליקציה.
במידה ויש עיצוב מסוים שאכן רוצים להחיל על העמוד כולו, על תגית ה-BODY הראשית – עדיף לעשות זאת בהגדרת עיצוב INLINE בכדי לוודא שמירה של העיצוב בעדיפות גבוהה וגם בכדי לא להפריע להגדרות העיצוב של האפליקציה שמופעלות על ידי מחלקות CLASS מוגדרות מראש.