התחבר

הרשמה

https://shop.sifriapp.co.il/store/

שימוש בחנות ובאפליקציית הקריאה "סיפריאפ"
  • באם לא קיים עבורך חשבון באפליקציית הקריאה – יווצר עבורך חשבון בעת רכישתך הראשונה בחנות. פרטי ההתחברות לאפליקציית הקריאה יישלחו אליך במייל.
  • בסיום כל הזמנה בחנות – תוכל לציין את האימייל שלספריתו בענן יגיעו הספרים.