התחבר

הרשמה

שימוש בחנות ובאפליקציית הקריאה "סיפריאפ"
  • פרטי ההתחברות לאפליקציית הקריאה סיפריאפ אינם בהכרח זהים לפרטי חשבונך בחנות.
  • באם לא קיים עבורך חשבון באפליקציית הקריאה – יווצר עבורך חשבון בעת רכישתך הראשונה בחנות. פרטי ההתחברות לאפליקציית הקריאה יישלחו אליך במייל.
  • בסיום כל הזמנה בחנות – תוכל לציין את האימייל שלספריתו בענן יגיעו הספרים. שים לב כי אימייל זה זהה לאימייל בו אתה משתמש באפליקציית הקריאה – או זה המשמש את האדם עבורו אתה רוכש את הספרים כמתנה.