מחיקת חשבון ממערכת ספריאפ

אם ברצונך למחוק את חשבונך ממערכות ספריאפ – כולל מחשבון האפליקציה – שלח לנו הודעה כאן למטה.

מחיקה מתבצעת תוך כ- 24 שעות.

לאחר המחיקה – לא תהיה גישה לספרים בחשבונך. לא ניתן לשחזר פעולה זו.

If you want your account to be remove from our systems (including the Reading app) – request it via this below form.
 Account delete can take up to 24 hours.

Please note – after deleting your account – you will no longer have access to any ebook that you had in your cloud library.

You must Log-In first!