33.00

גפן הוצאה לאור

לא אמות!

הרט נ. הסטן
תקציר:

"לא אמות!" שתי מילים פשוטות אלו, הלקוחות מתהיליםקי"ח, מהוות את עמוד השדרה של חיים יוצאי דופן שחיאדם בלתי רגיל זה.מנעוריו בשטעטל פולני ועד לחייו באמריקה, שםהפך להצלחה עסקית פנומנלית ולמנהיג קהילתי רבהשפעה, את הרט הסטן מניעים אמת, עבודה קשה,מסירות למשפחה ולקהילה, ומעל לכל, מחויבות ליהדותולאלוקים.עקרונות אלו, שהונחלו באהבה על ידי הוריו, ליוו את הרטהסטן דרך סבל בל יתואר. בבורחם מפולין הכבושה בידיהנאצים לקזחסטאן, התאמצו ההסטנים לשרוד. למרותהרעב, המחסור והרדיפות, שרדו הרט ומשפחתו רק כדילשמוע על ההשמדה של כל האוכלוסייה היהודית שלעיירת הולדתם בוהורדצ’נה, כולל משפחתם המורחבת.במחויבות איתנה למילים "לא אמות!" היגר הרט לארצותהברית ופילס את דרכו בחריצות להצלחה מקצועיתואישית. מכישרונותיו המדהימים בניהול עסקים ועדלכישרונו המרשים לגיוס כספים לקהילה; מבניית ביתיהודי אוהב לבניית מערכות יחסים עם פוליטיקאיםישראליים ומדינאים בינלאומיים, חייו של הרט הם חייםשל מטרה והישגים, אומץ לב ודרך, שהובילו אותו לכנסת,לבית הלבן ולחברויות עם אנשים שעיצבו את מהלכה שלההיסטוריה המודרנית. ראויה ביותר לציון חברותו הקרובהעם ראש ממשלת ישראל לשעבר, מנחם בגין.הסיפור של הסטן מלא באומץ ובניצחון כנגד אפשרויות שלא ניתן להשיגן, אך הדגש האדיר מושםעל היחסים המיוחדים שלו עם מנחם בגין. אירועים, סיפורים ונקודת מבט אינטימית לדמותהיסטורית באגדת מדינת ישראל מעורבים בספר בחיבה. מדגים זאת היטב התיאור של הצטרפותושל הסטן לשליחות של הראש הממשלה לארה"ב, כאשר קיבל בגין את ההודעה על פטירת אשתו,תיאור מלא הבעת התרגשות אמיתית. כדי להבין את הסטן, יש להבין תחילה את מנחם בגין, שהיהמורה רוחני שלו, דמות מופת בפוליטיקה וגיבור חייו. הספר הזה ממחיש את הקרבה ביניהם ומציגאותה בצורה מהנה וקריאה.אני ממליץ בחום על האוטוביוגרפיה של הרט הסטן… תשוקתו לישראל ולזכותה הריבוניתלהתקיים בשלום ובביטחון מועברת בסיפורים רבים, משעשעים ודרמטיים, אודות מפגשיועם אנשים ונשים שעיצבו את גורלו המודרני של העם היהודי. זיכרונות העקירה והסבל שלולא הובילו אותו לבחירה בחיי כעס ומרירות אלא בחיים של חמלה ונדיבות. כך נקראים דבריובתחושת הודיה לבורא.אלי וויזלהרט הסטן הוא מספר יוצא מן הכלל. שום שיעור שלמד בחייו לא בוזבז, ויש לו היכולת להקנותאת השיעורים הללו בתבונה, בפיקחות ובאמינות. מעבר לכל זאת, קריאת הספר מסבה הנאה.מצאתי את סיפור חברותו עם מנחם בגין שנון וחושפני במיוחד.הרב ג’וזף טלושקיןמחבר אוריינות יהודית וספר הערכים היהודייםמעט מאוד ספרי זיכרונות מצליחים לתאר בצורה כה משכנעת את סיפורו של הילד אשר העפילמבור התחתיות של השואה אל פסגות ההצלחה בתחומי התעשייה, הנדבנות והמעורבותהפוליטית עם מנהיגים אמריקנים ומדינאים ישראלים, כאשר בולט מביניהם ראש הממשלהלשעבר מנחם בגין, שהסופר היה בשבילו איש סוד.יהודה אבנר, שגריר"לא אמות", האוטוביוגרפיה של הארט נ. הסטן, היא קריאת חובה לכל יהודי שלבו הולם בקצבהשל ההיסטוריה היהודית. זוהי הגדה של פסח מודרנית ואמיתית. הרב קוק מלמד אותנו שישאנשים עם לב של אבן ויש אבנים – אבני הכותל המערבי – עם לב אדם. הארט הסטן לכד אתלבה ואת נשמתה של ההיסטוריה היהודית באוטוביוגרפיה המרגשת שלו, "לא אמות".הרב שלמה ריסקין

הספרים שלנו הם ספרים דיגיטליים הנקראים באמצעות אפליקציית ספריאפ הזמינה בחנויות האפליקציות:

"לא אמות!" שתי מילים פשוטות אלו, הלקוחות מתהיליםקי"ח, מהוות את עמוד השדרה של חיים יוצאי דופן שחיאדם בלתי רגיל זה.מנעוריו בשטעטל פולני ועד לחייו באמריקה, שםהפך להצלחה עסקית פנומנלית ולמנהיג קהילתי רבהשפעה, את הרט הסטן מניעים אמת, עבודה קשה,מסירות למשפחה ולקהילה, ומעל לכל, מחויבות ליהדותולאלוקים.עקרונות אלו, שהונחלו באהבה על ידי הוריו, ליוו את הרטהסטן דרך סבל בל יתואר. בבורחם מפולין הכבושה בידיהנאצים לקזחסטאן, התאמצו ההסטנים לשרוד. למרותהרעב, המחסור והרדיפות, שרדו הרט ומשפחתו רק כדילשמוע על ההשמדה של כל האוכלוסייה היהודית שלעיירת הולדתם בוהורדצ’נה, כולל משפחתם המורחבת.במחויבות איתנה למילים "לא אמות!" היגר הרט לארצותהברית ופילס את דרכו בחריצות להצלחה מקצועיתואישית. מכישרונותיו המדהימים בניהול עסקים ועדלכישרונו המרשים לגיוס כספים לקהילה; מבניית ביתיהודי אוהב לבניית מערכות יחסים עם פוליטיקאיםישראליים ומדינאים בינלאומיים, חייו של הרט הם חייםשל מטרה והישגים, אומץ לב ודרך, שהובילו אותו לכנסת,לבית הלבן ולחברויות עם אנשים שעיצבו את מהלכה שלההיסטוריה המודרנית. ראויה ביותר לציון חברותו הקרובהעם ראש ממשלת ישראל לשעבר, מנחם בגין.הסיפור של הסטן מלא באומץ ובניצחון כנגד אפשרויות שלא ניתן להשיגן, אך הדגש האדיר מושםעל היחסים המיוחדים שלו עם מנחם בגין. אירועים, סיפורים ונקודת מבט אינטימית לדמותהיסטורית באגדת מדינת ישראל מעורבים בספר בחיבה. מדגים זאת היטב התיאור של הצטרפותושל הסטן לשליחות של הראש הממשלה לארה"ב, כאשר קיבל בגין את ההודעה על פטירת אשתו,תיאור מלא הבעת התרגשות אמיתית. כדי להבין את הסטן, יש להבין תחילה את מנחם בגין, שהיהמורה רוחני שלו, דמות מופת בפוליטיקה וגיבור חייו. הספר הזה ממחיש את הקרבה ביניהם ומציגאותה בצורה מהנה וקריאה.אני ממליץ בחום על האוטוביוגרפיה של הרט הסטן… תשוקתו לישראל ולזכותה הריבוניתלהתקיים בשלום ובביטחון מועברת בסיפורים רבים, משעשעים ודרמטיים, אודות מפגשיועם אנשים ונשים שעיצבו את גורלו המודרני של העם היהודי. זיכרונות העקירה והסבל שלולא הובילו אותו לבחירה בחיי כעס ומרירות אלא בחיים של חמלה ונדיבות. כך נקראים דבריובתחושת הודיה לבורא.אלי וויזלהרט הסטן הוא מספר יוצא מן הכלל. שום שיעור שלמד בחייו לא בוזבז, ויש לו היכולת להקנותאת השיעורים הללו בתבונה, בפיקחות ובאמינות. מעבר לכל זאת, קריאת הספר מסבה הנאה.מצאתי את סיפור חברותו עם מנחם בגין שנון וחושפני במיוחד.הרב ג’וזף טלושקיןמחבר אוריינות יהודית וספר הערכים היהודייםמעט מאוד ספרי זיכרונות מצליחים לתאר בצורה כה משכנעת את סיפורו של הילד אשר העפילמבור התחתיות של השואה אל פסגות ההצלחה בתחומי התעשייה, הנדבנות והמעורבותהפוליטית עם מנהיגים אמריקנים ומדינאים ישראלים, כאשר בולט מביניהם ראש הממשלהלשעבר מנחם בגין, שהסופר היה בשבילו איש סוד.יהודה אבנר, שגריר"לא אמות", האוטוביוגרפיה של הארט נ. הסטן, היא קריאת חובה לכל יהודי שלבו הולם בקצבהשל ההיסטוריה היהודית. זוהי הגדה של פסח מודרנית ואמיתית. הרב קוק מלמד אותנו שישאנשים עם לב של אבן ויש אבנים – אבני הכותל המערבי – עם לב אדם. הארט הסטן לכד אתלבה ואת נשמתה של ההיסטוריה היהודית באוטוביוגרפיה המרגשת שלו, "לא אמות".הרב שלמה ריסקין

סוג הספר

דיגיטלי

Language

עברית

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

רק משתמשים רשומים אשר רכשו מוצר זה יכולים לרשום חוות דעת.

ספר דיגיטלי

ספר דיגיטלי בעברית הכי קל ונוח לרכוש בחנות ספריאפ. ספריאפ היא גם חנות לספרים דיגיטליים בה נמכרים אלפי ספרים בעברית, משלל הוצאות לאור בישראל, אך גם אפליקציית קריאה איכותית לספרים דיגיטליים בעברית – אפליקציית הקריאה המתקדמת ביותר בישראל. בחנות הספרים הדיגיטליים של ספריאפ ניתן למצוא את כל הספרים הדיגיטליים המופקים ונמכרים בישראל. רובם ככולם בשפה העברית. כאשר קריאת הספר הדיגיטלי מתבצעת באפליקציית הקריאה המובילה ספריאפ. האפליקציה מאפשר קריאת ספרים בעברית, דפדפוף אופקי ואנכי, סימון טקסט, הוספת הערות, חיפוש ישיר מגוף הספר, הערות שוליים קופצות ועוד המון יכולות לשיפור חוויית הקריאה של הספר הדיגיטלי. בחנות ספריאפ הספרים נמכרים ללא הנחות ברוב השנה, בכדי לתת תמורה הוגנת לסופרים בארץ. באתר ספריאפ תמצאו ספרים דיגיטליים בעברית ממקורות שונים, הוצאות לאור ישראליות, ספרי ילדים אינטראקטיביים, ספרים של סופרים עצמאיים במכירה ישירה, ספרי משחק ועוד. הספרים הדיגיטליים מוגנים DRM על פי בקשת המוציאים לאור. כל הספרים מופיעים גם בקטלוג הספרים הדיגיטליים באפליקציה עצמה.

יש לך מכשיר קינדל?
הגדר את חשבונך על פי ההנחיות - ועותק של הספר יישלח ישירות למכשירך!